Kategorie

×
 x 

košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů na první pohled

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto stránkách?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje budou shromážděny na jedné straně, které nám sdělíte. To může být např. obchodním údajům, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další data jsou shromažďována automaticky při návštěvě webové stránky prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo čas volání stránky). Sběr těchto informací je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše data?

Část údajů je shromažďována, aby bylo zajištěno bezchybné poskytování webových stránek. Další data lze použít k analýze chování uživatele.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte kdykoliv právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pro tento účel a pro další otázky týkající se ochrany údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v otisku. Dále máte právo odvolat se k příslušnému orgánu dohledu.

Nástroje analýzy a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit chování při surfování. To se děje především u cookies a tzv. Analytických programů. Analýza chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze sledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitek vás budeme informovat v této politice ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tuto webovou stránku, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro co je používáme. To také vysvětluje, jak a za jakým účelem se to děje.

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít chyby zabezpečení. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Poznámka pro odpovědný subjekt

Odpovědná společnost zpracovávající údaje na těchto webových stránkách je:

BODYVITA S.L.U.
Centro Europeo Paichi
Ctra Moraira Teulada 168
E-03724 Moraira

Telefon: +34 668 1111 67
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy apod.).

Zrušení souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost zpracování zpracovávaných dat až do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitky proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímých zásilkách (článek 21 nařízení o DPH)

Pokud zpracování dat na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DSGVO máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, lze nalézt v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vznesete námitky, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže bychom mohli poskytnout důkazy o přesvědčivých legitimních důvodech ke zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracováním za účelem vymáhání, prosazování nebo hájení právních nároků ( Námitka podle čl. 21 Abs. 1 DSGVO).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány k provozování direct mailů, máte právo kdykoli vznést námitky ke zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou poštou. Pokud vznesete námitky, vaše osobní údaje nebudou dále použity pro účely přímé reklamy (námitky podle čl. 21 odst. 2 zákona o DPH).

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo odvolat se k orgánu dohledu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného protiprávního jednání. Právo na odvolání není dotčeno jinými správními nebo soudními opravnými prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly automaticky, samy nebo třetí straně ve standardním strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů na jinou odpovědnou osobu, bude to provedeno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte jako provozovatel webu, SSL nebo. šifrování TLS. Šifrované spojení je indikováno adresním řádkem prohlížeče, který se mění z „http: //“ na „https: //“ a ikonou zámku v panelu prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám poskytnete, nemohou třetí strany číst.

Šifrované platby na této webové stránce

Pokud je po uzavření smlouvy na základě poplatků povinen poskytnout nám Vaše platební údaje (např. Číslo účtu pro povolení inkasa), budou tyto údaje vyžadovány pro zpracování plateb.

Platební transakce prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa / MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované spojení je indikováno adresním řádkem prohlížeče, který se mění z „http: //“ na „https: //“ a ikonou zámku v panelu prohlížeče.

V případě zašifrované komunikace nemohou vaše platební údaje, které nám zašlete, číst třetí strany.

Informace, blokování, vymazání

V rozsahu platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně poskytnout informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pro další informace o osobních údajích nás prosím kdykoliv kontaktujte na adrese uvedené v otisku.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy vaším prohlížečem.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po skončení vaší návštěvy budou automaticky vymazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy v zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a cookies pouze v jednotlivých případech, aby bylo možné přijímat cookies pro určité případy nebo obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Zakázání cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

Soubory cookie potřebné k provedení procesu elektronické komunikace nebo poskytování určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO uložen. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky správné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (například soubory cookie pro analýzu chování při procházení), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů zpracovávány odděleně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Souborů protokolu serveru, které nám prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • operační systém
  • Adresa URL odkazujícího uživatele
  • Název hostujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Sběr těchto údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

kontakt

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazníku, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uloženy za účelem zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost operací zpracování dat, která byla provedena do odvolání, není zrušením dotčena.

Informace, které uvedete v kontaktním formuláři, zůstanou s námi, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, zrušení vašeho souhlasu s uložením nebo smazání účelu ukládání dat (například po zpracování žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména retenční lhůty - zůstávají nedotčena.

Registrace na této webové stránce

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat a používat další funkce na webu. Používáme pouze data zadaná za účelem použití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být uvedeny v plném znění. V opačném případě registraci zamítneme.

Pro důležité změny, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom Vás tímto způsobem informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost již zpracovaného zpracování dat není odvoláním dotčena.

Data shromážděná během registrace budou uložena u nás, pokud jste registrováni na našich webových stránkách a následně budou vymazáni. Právní retenční lhůty zůstávají nedotčeny.

Funkce komentářů na těchto webových stránkách

Kromě komentáře bude funkce komentáře na této stránce obsahovat také informace o tom, kdy byl komentář vytvořen, e-mailovou adresu a, pokud nejste anonymní, uživatelské jméno, které jste si vybrali.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentáře ukládá IP adresy uživatelů, kteří psali komentáře. Protože před aktivací nekontrolujeme komentáře na našich stránkách, potřebujeme tato data, abychom mohli v případě porušení předpisů, jako jsou urážky či propaganda, jednat proti autorovi.

Doba skladování připomínek

Komentáře a související údaje (např. Adresa IP) jsou uloženy a zůstávají na našich webových stránkách, dokud není komentovaný obsah zcela smazán nebo komentáře z právních důvodů (např. Urážlivé komentáře).

Právní základ

Poznámky jsou uloženy na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat není tímto zrušením dotčena.

Zpracování dat (údaje o zákazníkovi a smlouvě)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze do té míry, do jaké jsou nezbytné pro založení, obsah nebo úpravu právního vztahu (akciové údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich internetových stránek (uživatelská data) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl službu využívat nebo účtovat.

Shromážděná zákaznická data budou vymazána po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Právní retenční lhůty zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedice zboží

Osobní údaje předáváme pouze třetím osobám, pokud je to v průběhu smlouvy nezbytné, například společnostem pověřeným dodávkou zboží nebo bance odpovědné za zpracování platby. Další přenos dat se neuskuteční nebo pouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. K přenosu vašich dat třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nedochází.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek vámi. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google Analytics a použití tohoto analytického nástroje jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak webovou stránku, tak její reklamu.

IP anonymizace

Na této stránce jsme aktivovali anonymizaci funkce IP. Výsledkem bude zkrácení adresy IP společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používání internetu provozovateli webu. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými informacemi Google.

Prohlížeč plugin

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížečového softwaru; upozorňujeme však, že v tomto případě nemusíte být schopni plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookie a související s používáním webové stránky (včetně vaší adresy IP) a zpracováním těchto údajů společností Google stažením zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem. a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Opozice vůči shromažďování údajů

Sběr dat ze služby Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Soubor cookie pro odhlášení bude nastaven tak, aby zabránil shromažďování údajů o budoucích návštěvách těchto stránek: zakažte službu Google Analytics.

Další informace o způsobu zpracování uživatelských dat ve službě Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování smluv a plně využíváme přísných požadavků německých orgánů pro ochranu údajů při používání služby Google Analytics.

doba skladování

Data Google a uživatelská úroveň související s cookies, ID uživatelů (např. ID uživatelů) nebo propagačními ID (např. Cookies DoubleClick, ID inzerce Android) budou anonymizovány po 14 měsících nebo smazáno. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs

5. Poskytovatel plateb

PayPal

Na našich webových stránkách nabízíme u.a. Platba přes PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Pokud se rozhodnete platit přes PayPal, zadané platební údaje budou odeslány na PayPal.

Přenos vašich údajů do systému PayPal vychází z čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (zpracování ke splnění smlouvy). Máte možnost kdykoli svůj souhlas se zpracováním dat odvolat. Zrušení nemá vliv na účinnost operací zpracování historických dat.

Novalnet

Na našich webových stránkách nabízíme u.a. Platba kreditní kartou přes Novalnet. Poskytovatelem této platební služby je Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Gutenbergstr. 2, 85737 Ismaning, Německo (dále jen "Novalnet").

Pokud se rozhodnete platit kreditní kartou, údaje o platbě, které zadáte, budou odeslány do Novalnetu.

Vaše data jsou předávána Novalnetu na základě čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (zpracování ke splnění smlouvy). Máte možnost kdykoli svůj souhlas se zpracováním dat odvolat. Zrušení nemá vliv na účinnost operací zpracování historických dat.

Sofortüberweisung

Na našich webových stránkách nabízíme u.a. Platba "Sofortüberweisung". Poskytovatelem této platební služby je společnost Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen "Sofort GmbH").

Pomocí postupu "Sofortüberweisung" dostáváme v reálném čase potvrzení platby od společnosti Sofort GmbH a můžeme okamžitě začít plnit své závazky.

Pokud jste se rozhodli použít způsob platby "Sofortüberweisung", zašlete prosím PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, se kterou se můžete přihlásit na svůj online bankovní účet. Sofort GmbH automaticky zkontroluje zůstatek na účtu po přihlášení a převede peníze na nás pomocí TAN, který jste odeslali. Poté nám neprodleně zašle potvrzení transakce. Po přihlášení se automaticky zkontroluje i prodej, úvěrová linka úvěru a existence dalších účtů, jakož i jejich stavů.

Kromě PIN a TAN budou Vámi zadané platební údaje a osobní údaje předány společnosti Sofort GmbH. Osobní údaje jsou jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa a případně další údaje potřebné pro zpracování plateb. Přenos těchto údajů je nezbytný k tomu, aby byla vaše identita nepochybná a aby se zabránilo podvodům.

Přenos vašich dat do Sofort GmbH vychází z čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (zpracování ke splnění smlouvy). Máte možnost kdykoli svůj souhlas se zpracováním dat odvolat. Zrušení nemá vliv na účinnost operací zpracování historických dat.

Podrobnosti o platbě se Sofortüberweisung lze nalézt na následujících odkazech: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

×

TOP